Alvorlige tilfeller av elveblest


Lege bør kontaktes ved mistanke om alvorlige tilfeller av elveblest

Kontakt lege: Lege bør kontaktes ved mistanke om alvorlige tilfeller av elveblest.

Elveblest er som regel ikke farlig, men i enkelte tilfeller må man ta kontakt med fagpersoner. Kontakt lege hvis en enkelt vable ikke forsvinner i løpet av 24 timer, eller utslettet vedvarer over 6 uker. Ved sterk kløe som krever kløestillende tiltak, eller ved utbredt utslett på kroppen, må lege kontaktes. Dersom det er tvil om hva et nyoppstått utslett kan dreie seg om, for eksempel hvis man mistenker utslettet å være angioødem, bør du kontakte lege. Lege må alltid kontaktes umiddelbart ved tegn til sjokk eller ved pustebesvær.