Angioødem


Angioødem kan være alt fra helt ufarlig til svært alvorlig. Sykdommen innebærer samme mekanisme som elveblest, men rammer dypere deler av huden. Hvert element i utslettet kan vedvare i inntil 3 døgn. Angioødem medfører som oftest utslett lokalisert rundt øyne, ansikt, i skrittet, lepper, på tungen eller i svelg. Mulige årsaker til utbrudd er: bruk av medisiner, allergi eller en sjelden arvelig form. I mange tilfeller klarer man ikke å finne noen grunn til at man får angioødem. Bruk av medikamenter er den hyppigste årsaken til sykdommen. Spesielt er ACE-hemmere, som er en blodtrykksmedisin, noe som kan forårsake angioødem.

Milde utbrudd av sykdommen kan behandles med allergimedisin. Alvorlige utbrudd skal behandles med allergimedisin og steroider. I tillegg er det helt essensielt å sikre frie luftveier ved pustebesvær. Det kan bli aktuelt å intubere pasienten som innebærer å fysisk legge et pusterør ned i lungene. En sjelden gang må legene lage et hull i halsen for å sørge for at pasienten får puste.