Elveblest Behandling


Elveblest og angioødem kan behandles med ulike typer medikamenter

Behandling: Elveblest og angioødem kan behandles med ulike typer medikamenter. Illustrasjonsfoto

Dersom legen eller pasienten lykkes i å finne utløsende årsak til tilstanden, må pasienten unngå denne faktoren. Dette kan dreie seg om å stoppe å bruke en medisin, unngå enkelte matvarer eller være forsiktig med varme, trykk eller kulde. Dessverre vil en del oppleve at slik unngåelse ikke er nok for å stoppe utslettet. Medisiner som inneholder stoffer med kodein eller salicyl må unngås. Dispril og Paralgin Forte er eksempler på slike medisiner. Det er viktig å drøfte dette med lege og apotek. Derimot er antihistaminer som zyrtec, cetirizin og clarityn, effektive. Disse medikamentene får man kjøpt på apoteket uten resept. Ved sterk kløe vil legen overveie å skrive ut søvndyssende antihistaminer som polaramin og phenergan. Ved uttalte utbrudd kan legene vurdere behandling med steroider. En kur med medikamentet prednisolon er effektiv, men utslettet kan komme tilbake ved opphør av kuren. Anafylaktisk sjokk er en akuttilstand der legen vil behandle pasienten med adrenalin etter egne doser. Pasienter med anafylaktisk sjokk skal legges inn på sykehus for overvåkning.