Elveblest


Elveblest urticaria er en sykdom som gir kløende utslett på kroppen. Utslettet er lyserødt med vabler som er lett forhøyet sammenlignet med normal hud. Utslettet oppstår i løpet av kort tid, og forsvinner i de fleste tilfeller innen 2-3 døgn. En enkelt vable skal forsvinne i løpet av 24 timer. Som oftest er utslettet helt ufarlig, men ubehag i form av sterk kløe fører til at mange som får denne typen utslett, velger å kontakte lege. Sykdommen er relativt vanlig, og rundt 20 % av nordmenn vil oppleve en eller flere episoder med elveblest i løpet av livet. Tilstanden er mest vanlig før fylte 30 år. Man deler elveblest inn i akutt og kronisk elveblest. Definisjonsmessig varer et akutt utbrudd under 6 uker, mens tilstanden defineres som kronisk dersom den varer fra 6 uker og oppover.

Angioødem er samme type reaksjon som elveblest, men går litt dypere i huden. Sykdommen innebærer ofte utslett i ansiktet, rundt øynene, øyelokk eller i svelg. Ved pusteproblemer er det viktig å straks oppsøke lege.

Denne oversikten skal formidle viktig informasjon på en lettfattelig måte til personer uten helsefaglig bakgrunn, og kun ment som en veiledning. Under fanen kontakt lege kan man lese om hvilke tilfeller hvor lege må kontaktes.